Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Hiệu trưởng, hiệu phó được xếp vào bảng lương chuyên môn hay chức vụ, bắt đầu từ 1/7

Quốc hội vừa thông qua chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27. Giáo viên quan tâm liệu họ sẽ được xếp lương ra sao, đặc biệt là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng có thuộc vào lương chức vụ hay lương chuyên môn? Sự minh bạch và công bằng trong việc xác định mức lương đang được cộng đồng giáo viên mong đợi.


Chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong cơ cấu tiền lương từ 1/7/2024! Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, chính sách mới sẽ điều chỉnh và cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cũng như người lao động trong doanh nghiệp.
Theo hướng này, một phần quan trọng của cải cách là việc thiết kế lại cơ cấu tiền lương. Lương cơ bản dự kiến sẽ chiếm đến 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp sẽ chiếm phần còn lại, khoảng 30%. Ngoài ra, sẽ có sự bổ sung tiền thưởng, ước tính là khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.
Hệ thống bảng lương mới sẽ là bước đột phá trong việc tối ưu hóa tiền lương cho mọi người từ 1/7/2024! Dựa trên Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, các bảng lương mới sẽ thay thế hệ thống hiện hành và đảm bảo không giảm tiền lương so với hiện tại. Đây là những điểm nổi bật:

1 Bảng lương chức vụ: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ lãnh đạo từ cấp Trung ương đến cấp xã. Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc đánh giá giá trị công việc lãnh đạo.

1 Bảng lương chuyên môn: Áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, với nhiều bậc lương tùy thuộc vào ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

1 Bảng lương sĩ quan và quân nhân: Tạo ra sự công bằng trong đánh giá tiền lương của lực lượng vũ trang, dựa trên cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.

1 Bảng lương công nhân quốc phòng: Đảm bảo sự tương quan về tiền lương giữa công nhân quốc phòng và công chức hành chính, giữ nguyên tính công bằng và cân đối.

Các cơ sở giáo dục sẽ áp dụng bảng lương mới theo quy định của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Đặc biệt đối với giáo viên khu vực công, hệ thống bảng lương sẽ được xây dựng như sau:

Bảng lương giáo viên chuyên môn: Áp dụng cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương tùy thuộc vào mức độ phức tạp công việc, điều kiện lao động và ưu đãi nghề.

Các chế độ phụ cấp: Được áp dụng cho những trường hợp có điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề. Chế độ này sẽ được thực hiện bằng cách tăng cường phụ cấp theo nghề.

Khuyến khích nâng cao trình độ: Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm khuyến khích việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức và viên chức.

điều chỉnh theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức do các cơ quan, tổ chức quản lý công chức thực hiện.

Việc bổ nhiệm trong ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức phải được điều chỉnh theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức do các cơ quan, tổ chức quản lý công chức thực hiện.

Với việc thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27, bảng lương cho giáo viên khu vực công sẽ được xây dựng mới. Thông tin chi tiết về bảng lương sẽ được Chính phủ công bố trong thời gian sắp tới để áp dụng và thể chế hóa chính sách cải cách tiền lương 2024.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường mầm non và phổ thông sẽ thuộc vào bảng lương chuyên môn. Sau cải cách tiền lương, điều này trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt cho những nhà giáo. 

Cần lưu ý rằng, ở các trường công lập, họ sẽ được xem như cán bộ quản lý, không chỉ là giáo viên. Dù được xếp vào hạng lương giống như giáo viên, nhưng họ cũng sẽ nhận thêm phụ cấp chức vụ. Thông qua Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, các chức danh lãnh đạo từ cấp Trung ương đến cơ sở đã được phân loại rõ ràng. Tuy nhiên, trong danh mục này, không có đề cập đến vị trí của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường học.

Do đó, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng vẫn sẽ thuộc vào bảng lương chuyên môn như giáo viên. Cải cách tiền lương từ 01/7/2024 sẽ tiếp tục áp dụng cho họ, và các cơ quan chức năng đang hoàn thiện Đề án vị trí việc làm để thực hiện cải cách này.Thông qua Thông báo 520/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã yêu cầu các Bộ, ngành địa phương hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024, nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Linh Cao
Linh Cao

This is a short biography of the post author. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus nullam quis ante maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét