Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

Có sự hợp lý hay không khi không quá hai phó hiệu trưởng được chỉ định tại mỗi trường phổ thông

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, tối đa không quá hai cấp phó được quy định cho mỗi trường mầm non và phổ thông, không phân biệt theo số lượng giáo viên, số lớp học hoặc số điểm trường.

Hiện nay, quy định rằng tất cả các đơn vị sự nghiệp, bao gồm cả các trường mầm non và phổ thông, đều không được phép có quá hai phó hiệu trưởng để hỗ trợ hiệu trưởng trong việc điều hành và quản lý trường.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này mà không phân biệt theo số lượng nhân sự, số lớp học, cơ sở vật chất,... đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, có nhiều kiến nghị đề xuất sửa đổi quy định này theo hướng cụ thể hơn, liên kết với các yếu tố như số lượng nhân sự, số lớp học, và cơ sở vật chất của trường.

Quy định số lượng phó hiệu trưởng hiện nay tại các trường mầm, phổ thông

Trước khi Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập tuân theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT để xác định số lượng cấp phó, phụ thuộc vào quy mô của trường và đặc thù vùng miền.

Theo các văn bản nêu trên, số lượng cấp phó được quy định theo quy mô trường và đặc thù vùng miền. Số lượng cấp phó tối thiểu là 1 người (cho các trường có quy mô nhỏ) và tối đa là 3 người (đối với các trường có quy mô lớn). Các quy định này được đánh giá là phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và được thực hiện ổn định tại địa phương.

Với trường tiểu học, số lượng phó hiệu trưởng được xác định như sau:

  • Trường có từ 28 lớp trở lên ở khu vực trung du, đồng bằng, thành phố, hoặc từ 19 lớp trở lên ở miền núi, vùng sâu, hải đảo; hoặc trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học: 2 phó hiệu trưởng.
  • Trường có từ 27 lớp trở xuống ở khu vực trung du, đồng bằng, thành phố, hoặc từ 18 lớp trở xuống ở miền núi, vùng sâu, hải đảo: 1 phó hiệu trưởng.
  • Trường có từ 5 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính: 1 phó hiệu trưởng.

Với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, số lượng phó hiệu trưởng được xác định tương tự, phụ thuộc vào quy mô của trường và đặc thù vùng miền.

Hiện nay, theo điểm c, khoản 2 của Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020, quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: "Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, thì đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ được bố trí không quá 02 cấp phó."

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chi tiết hóa quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP về số lượng cấp phó thông qua Thông tư 19, 20/2023/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023, hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Cả hai thông tư này đều quy định rằng số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của Nghị định 120/2020/NĐ-CP về số lượng cấp phó.

Do đó, hiện nay, tất cả các trường mầm non và phổ thông không phân biệt số lượng giáo viên, số lượng lớp, số lượng điểm trường,...đều được quy định tối đa không vượt quá 2 cấp phó hiệu trưởng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của người viết, hiện nhiều địa phương đang thực hiện các quy trình bổ nhiệm thêm các phó hiệu trưởng (ở các nơi chỉ có một phó hiệu trưởng) và giảm số lượng phó hiệu trưởng (ở các nơi có số lượng 3 phó hiệu trưởng).

Dự kiến sẽ có sự sửa đổi quy định về số lượng phó hiệu trưởng

Tại các trường mầm non và phổ thông, sẽ được giải quyết như sau:

  • Trong các trường mầm non, hiện có trường hợp chỉ có 5-6 lớp nhưng lại được bổ nhiệm đến 2 phó hiệu trưởng.
  • Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng đang gặp phải tình trạng tương tự, từ trường với ít lớp đến những trường có đến 50-60 lớp đều được bố trí 2 phó hiệu trưởng
Việc bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng tại các trường có số lượng lớp ít đã gây ra sự chênh lệch trong công việc giữa hai vị trí này.

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị từ cử tri tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận rằng quy định hiện tại về số lượng phó hiệu trưởng cần được điều chỉnh. Để thực hiện điều này, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiên cứu và sửa đổi quy định về số lượng cấp phó, trong đó bao gồm việc điều chỉnh tiêu chí xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học công lập.

Sau khi Bộ Nội vụ báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và nhận được ý kiến và chỉ đạo từ Bộ Chính trị cũng như Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để trình Chính phủ ban hành.

Người viết đề xuất việc tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy để nâng cao năng suất và chất lượng hiệu quả công việc. Với một cơ sở giáo dục có dưới 30 lớp, việc bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng có thể được xem là dư thừa và gây ra sự chồng chéo trong quản lý. Do đó, người viết đề xuất các cấp quản lý nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng: mỗi trường mầm non chỉ bổ nhiệm 1 phó hiệu trưởng; các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 28 lớp chỉ được bổ nhiệm 1 phó hiệu trưởng, và trường nào có từ 28 lớp trở lên thì tối đa chỉ được bổ nhiệm không quá 2 phó hiệu trưởng.

Trường Trung Cấp Từ Xa

Trụ sở chính: 37/5 Ngô Tất Tố, P. 21, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Web: https://trungcaptuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/daotaotrungcaptuxa

Fanpage: https://www.facebook.com/hoctrungcapcaptoc

Fanpage: https://www.facebook.com/trungcaptuxa.nganhan

Hotline/Zalo: 0927.459.101

Mail: trungcaptuxa@gmail.com

Trường Cao Đẳng Từ Xa

Trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Văn phòng tuyển sinh từ xa: 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM

Web: https://caodangtuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/daotaocaodangtuxa/

Hotline/Zalo: 0589.087.087

Học Viện Từ Xa

Trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Văn phòng tuyển sinh từ xa: 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM

Web: https://tuyensinhtuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienhoctuxa/

Hotline/Zalo: 0886.095.521

Mail: hethonghoctuxa@gmail.com

Mai Như Ngọc
Mai Như Ngọc

This is a short biography of the post author. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus nullam quis ante maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét