Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Phân Bố Ngân Sách ở Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TPHCM: Học Phí Đóng Góp Gần 90%, Tài Trợ NCKH Chỉ Chiếm Hơn 1%

Trong năm 2022, phần trăm thu nhập từ các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM chỉ đạt hơn 1% so với tổng thu nhập.


Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) là một trường đại học công lập chuyên đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông, được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo thông tin trên trang web của trường, sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin là trở thành một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng. Trường cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tầm nhìn của trường đến năm 2030 là trở thành một trường đại học uy tín về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các lĩnh vực liên quan trong khu vực châu Á.


Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Thông tin có Chủ tịch Hội đồng trường là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Lung và Hiệu trưởng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tú Anh.


Mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa học luôn là một ưu tiên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhưng theo thông tin trong báo cáo ba công khai của nhà trường trong vài năm gần đây, nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có chiều hướng giảm.


Phần trăm Học Phí Đóng Góp Gần 90% Trong Tổng Thu Nhập


Trong báo cáo ba công khai cho năm học 2020-2021 và 2022-2023, nhà trường không thống kê số liệu trong cột tổng thu. Đơn vị trong bảng thống kê cũng không đồng nhất về việc sử dụng "tỷ đồng" hoặc "đồng" làm đơn vị tính. Tổng thu trong báo cáo ba công khai năm học 2020-2021 ghi rõ đơn vị tính là tỷ đồng, gây hiểu nhầm về nguồn thu của trường.

Ảnh chụp màn hình trong báo cáo ba công khai năm học 2020-2021 và năm học 2022-2023 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một đại diện của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã chỉ ra rằng tổng thu chính xác của nhà trường vào năm 2020 là 184,983 tỷ đồng và tổng thu vào năm 2022 là 238,776 tỷ đồng.


Do đó, theo số liệu được cung cấp bởi nhà trường, tổng thu của Trường đã tăng thêm hơn 53 tỷ đồng từ năm 2020 đến năm 2022.

Nguồn thu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Số liệu thống kê theo báo cáo ba công khai các năm học gần đây, đơn vị tỷ đồng. (Bảng: Sao Mai)


Đại diện của trường đã chia sẻ rằng vào năm 2021, nhà trường đã được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt triển khai đề án đổi mới cơ chế hoạt động, trở thành đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.


Theo đề án này, nhà trường đã điều chỉnh học phí theo mức dành cho cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên, như quy định trong Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cũng như giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Do đó, tổng thu của nhà trường đã tăng lên.


Tuy nhiên, liên quan đến nguồn thu từ học phí, theo báo cáo ba công khai của một số năm học gần đây, học phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu của trường. Chẳng hạn, vào năm 2022, thu nhập từ học phí chiếm hơn 88% trong tổng thu.


Khi được hỏi về cách tăng cường các nguồn thu khác, đa dạng hóa nguồn thu (như từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ) thay vì phụ thuộc chủ yếu vào học phí, đại diện của trường không có câu trả lời cụ thể.


Năm 2022, thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ hơn 1% trên tổng thu


Theo biểu đồ, nguồn thu từ học phí chiếm phần lớn trong tổng thu, trong khi nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ chiếm hơn 1% trên tổng thu năm 2022.


Đáng chú ý, từ năm 2020 đến năm 2022, nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường giảm hơn 4 tỷ đồng, từ 7,2 tỷ đồng vào năm 2020 xuống còn 2,704 tỷ đồng vào năm 2022.


Đại diện của trường chia sẻ về những khó khăn trong việc nâng cao nguồn thu từ hoạt động này. Từ năm 2020 đến năm 2022, là giai đoạn đại dịch COVID-19, nên một số hoạt động của trường và cả nước nói chung đã bị gián đoạn, gây nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học và đối ngoại. Do đó, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn này của trường đã giảm đi. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, từ năm 2023, nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường đã bắt đầu tăng trở lại.


Trường làm gì để đảm bảo tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học?


Theo tìm hiểu của phóng viên, Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 22/03/2024 về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, tiêu chí 6.1 quy định: "Tỉ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ (có tính trọng số theo lĩnh vực), tính trung bình trong 3 năm gần nhất không thấp hơn 5%".


Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, tỷ lệ thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần lượt là 2,8% và 1,1% trên tổng thu.


Phóng viên đã đặt câu hỏi với nhà trường về giải pháp để đạt tiêu chí 6,1. Đại diện trường cho biết, giải pháp trọng tâm để tăng nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bao gồm:


Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


Thứ hai, đầu tư vào trang thiết bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu.


Thứ ba, thu hút các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học.


Thứ tư, xây dựng môi trường làm việc khoa học, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.


Đồng thời, nhà trường sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ và quỹ đầu tư, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Họ cũng sẽ hỗ trợ các nhà khoa học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo và hội nghị để tạo cơ hội kết nối với doanh nghiệp. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu và kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.


Theo bảng số liệu, từ năm 2020 đến năm 2022, thu nhập từ ngân sách của trường giảm mạnh khoảng hơn 28 tỷ đồng. Đại diện của trường cho biết, một phần của sự giảm thu nhập từ ngân sách là do nhà trường đã triển khai đề án đổi mới cơ chế hoạt động, trở thành đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, không còn được nhận kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và phải tự cân đối thu chi tài chính hàng năm.


Liên quan đến cơ sở vật chất, tiêu chí 3.1 của Thông tư 01 quy định: "Từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 25 m2", và tiêu chí 3.2 quy định: "Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo trên số người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 2,8 m2; ít nhất 70% giảng viên toàn thời gian được bố trí chỗ làm việc riêng biệt".


Theo tìm hiểu qua báo cáo ba công khai năm học 2022-2023, diện tích đất và diện tích sàn của nhà trường thống kê như sau:


Ảnh chụp màn hình trong báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)Chia sẻ về diện tích đất/sinh viên và diện tích sàn/sinh viên, đại diện của trường cho biết rằng với diện tích đất hiện tại của toàn bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 643,7ha. Trong đó, bao gồm đất dùng chung của Thư viện trung tâm (10ha); ký túc xá (42,08ha); Trung tâm Giáo dục quốc phòng (60ha); hệ thống nhà thi đấu thể thao đa năng (80ha) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin có khuôn viên đất là 13ha. Do đó, vào năm học 2022-2023, nhà trường có diện tích đất hơn 25m2/sinh viên.


Về diện tích sàn, bình quân mỗi sinh viên của trường hiện nay là 35.706/10.000, tương đương với 3,57 m2/sinh viên. Con số này cao hơn quy định tại tiêu chí 3.2 của Thông tư 01 (2,8m2/sinh viên).


Liên quan đến quy định "ít nhất 70% giảng viên toàn thời gian được bố trí chỗ làm việc riêng biệt", đại diện của trường cho biết, nhà trường đang bố trí mỗi toà nhà một phòng nghỉ giảng viên, mỗi khoa có các phòng làm việc của giảng viên, đáp ứng đủ cho trên 70% giảng viên toàn thời gian có chỗ làm việc riêng biệt.


"Trường Đại học Công nghệ Thông tin đang có lộ trình và kế hoạch phát triển, hoàn thiện để phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn theo Chuẩn cơ sở giáo dục đại học", vị này chia sẻ.


Trường Trung Cấp Từ Xa

Trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Văn phòng tuyển sinh từ xa: 54 Đ. Số 6, KDC Citiland park Hills, P. 10, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Web: https://trungcaptuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/daotaotrungcaptuxa

Fanpage: https://www.facebook.com/hoctrungcapcaptoc

Fanpage: https://www.facebook.com/trungcaptuxa.nganhan

Hotline/Zalo: 0927.459.101

Mail: trungcaptuxa@gmail.com

Trường Cao Đẳng Từ Xa

Trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Văn phòng tuyển sinh từ xa: 54 Đ. Số 6, KDC Citiland park Hills, P. 10, Q. Gò Vấp, T.p Hồ Chí Minh

Web: https://caodangtuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/daotaocaodangtuxa/

Hotline/Zalo: 0589.087.087

Mail: caodangtuxa@gmail.com

Học Viện Từ Xa

Trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

Văn phòng tuyển sinh từ xa: 54 Đ. Số 6, KDC Citiland park Hills, P. 10, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Web: https://tuyensinhtuxa.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienhoctuxa/

Hotline/Zalo: 0886.095.521

Mail: hethonghoctuxa@gmail.com


 

Trang
Trang

This is a short biography of the post author. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus nullam quis ante maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét