Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

Hà Nội thông báo mức thu học phí cho năm học 2023-2024

Quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về mức thu học phí cho năm học 2023-2024.


Ngày 29/3, trong Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua một nghị quyết quy định mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập mầm non và phổ thông trên toàn thành phố Hà Nội trong năm học 2023-2024, thay thế cho Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, quy định mức học phí cho các cơ sở giáo dục công lập mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm học 2023-2024.

Theo nghị quyết, các đối tượng áp dụng mức thu học phí bao gồm các cơ sở giáo dục công lập mầm non và phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, các cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại những cơ sở giáo dục này.

Cho năm học 2023-2024, mức thu học phí cho hình thức học trực tiếp được quy định như sau: cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thu 217.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực thành thị; 95.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực nông thôn (trừ miền núi) và 24.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực miền núi.

Đối với cấp học mầm non 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, mức thu học phí là 155.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực thành thị; 75.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực nông thôn và 19.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực miền núi.

Nghị quyết cũng quy định mức thu học phí cho hình thức học trực tuyến (online) là 75% mức thu học phí cho hình thức học trực tiếp được nêu trên.

Tóm lại, các mức thu học phí đã được thông qua tương đương với mức thu học phí của năm học 2021-2022.

Mức thu học phí từ năm học 2023-2024 như sau:


Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp.
Mức thu học phí theo hình thức trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp.

Trang
Trang

This is a short biography of the post author. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus nullam quis ante maecenas nec odio et ante tincidunt tempus donec.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét